På mandag er det val!

No er det berre dagar att til valet. For å få til ei endring i Fusa Kommune må det mobiliserast.

original_1478639946_8468027

Ja, me vil halda på dagens barnehagestruktur

Ja, til SFO – tilbod ved alle skular

Ja, til reduksjon av antal skular

Ja, til omgrepet «Tryggleik når du treng det» - innan helse – og omsorg

Ja, til helse / legesenter på Leiro i Eikelandsosen

Ja, til oppgradering av Baldersheim Helsetun

Ja, me vil / skal ta mot flyktningar

Ja, me vil satsa skikkeleg på tettstaden vår Eikelandsosen saman med gode alliansepartnarar:

f.eks. næringslivsaktørar.

- Områdeplan på plass

- Utviding Fjordn senter

Ja, me vil saman med viktige alliansepartnarar som Hordaland fylke og staten satsa skikkeleg på samferdsel som er hovednøkkelen til vekst og utvikling i Fusa kommune

Ja, dei tilsette er vår viktigaste ressurs.

Nei, til kommunereforma slik den føreligg per i dag